econad bvba - Meierij 51a - 9820 Merelbeke - tel: 0497 93 89 53 - info@econad.be

epb verslaggeving

 

WAT IS HET ?Energy efficiency houseplan

Voor bouwaanvragen die ingediend werden na 1 januari 2006 is de zogenaamde energieprestatieregelgeving, ook wel epb of energieprestatie en binnenklimaat, genoemd, van toepassing.

Het doel van deze regelgeving is om energiezuinige, comfortabele gebouwen te realiseren in Vlaanderen, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Op termijn kan daarmee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en uw portemonnee. Deze epb regelgeving moet ervoor zorgen dat alle gebouwen een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen. Hiervoor krijgt elk gebouw als het ware een etiket opgekleefd onder de vorm van een E-peil en een K-peil.

Sinds het in werking treden werden nieuwe eisen toegevoegd en stelselmatig aangescherpt en dit zowel op het globaal niveau (in termen van E- en K-peil) alsook op het niveau van de individuele schildelen (muren, daken, vloeren, beglazing, ...) en technieken.

 

WAT IS DE TAAK VAN DE EPB VERSLAGGEVER EN WANNEER SCHAKELT U HEM IN ?

De epb verslaggever begeleidt de bouwheer doorheen de procedures die vastgelegd werden in de epb regelgeving, vanaf een eerste min of meer definitief ontwerp tot en met de definitieve epb aangifte.

 

Ontwerpevaluatie

In het bouwontwerp worden heel wat beslissingen genomen die een rechtstreekse invloed hebben op het later energieverbruik of risico op oververhitting. Denk bijvoorbeeld maar aan de impact van grote glaspartijen gericht op het zuiden.

Daarom maken wij op basis van de plannen een voorberekening van uw bouwproject. Bij voorkeur gebeurt dit nog vooraleer de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt of vooraleer prijsvragen uitgestuurd worden.

Indien niet aan de normen voldaan wordt, geven wij uiteraard suggesties waarmee dit kan opgelost worden maar ook indien aan de normen voldaan wordt, geven wij aan hoe het nog beter zou kunnen. Een beperkte meerinvestering kan soms het verschil maken tussen het al dan niet ontvangen van premies en korting op de onroerende voorheffing waardoor de meerkost snel kan terugverdiend worden. Aan u de keuze uiteraard om te beslissen.  

 

Startverklaring

Minstens 8 dagen voor de start der werkzaamheden dienen wij online de startverklaring in bij het Vlaams EnergieAgentschap of VEA. Dit is een eerste kennisgeving aan de Vlaamse overheid dat u met de werken bent begonnen en al dan niet voldoet aan de EPB-normen. Deze startverklaring is echter niet bindend.

 

Advies tijdens bouwproces

Doorheen het volledige bouwproces blijft econad een aanspreekpunt voor vragen en knelpunten waarvoor wij steeds proberen een geschikte oplossing te formuleren.

 

EPB aangifte

Uiterlijk 6 maanden na de oplevering van de werken of de ingebruikname zorgt econad voor de EPB aangifte bij het Vlaams Energie Agentschap.

Vooraleer deze aangifte te doen, berekenen wij het definitieve E- en K-peil waarna er nog bepaalde maatregelen kunnen genomen worden om het E-peil te verlagen (bv. een blowerdoortest). Dit kan interessant zijn om bepaalde premies, subsidies, korting op onroerende voorheffing edm te bekomen. Hierna wordt een energiecertificaat opgemaakt, waarin vermeld staat welk energiepeil u behaald heeft.