econad bvba - Meierij 51a - 9820 Merelbeke - tel: 0497 93 89 53 - info@econad.be

Blowerdoortests

 

WAT IS EEN BLOWERDOORTEST?

Bij een blowerdoortest of luchtdichtheidstest wordt gemeten hoe luchtdicht een nieuwe of bestaande woning, kantoorgebouw, ... is. Hiertoe wordt er binnen het gebouw een over- en of onderdruk gecreërd via een gecalibreerde ventilator om de natuurlijke windbelasting op het gebouw na te bootsen. Door vervolgens de hoeveelheid lucht die ontsnapt of infiltreert in het gebouw te meten, kan de luchtdichtheid berekend worden als de n50-waarde. Deze waarde geeft aan hoeveel keer het totaal luchtvolume binnen het gebouw ververst wordt via bestaande spleten en kieren. Hoe lager deze waarde, hoe luchtdichter het gebouw is.

 

WAAROM EEN BLOWERDOORTEST OF LUCHTDICHTHEIDSTEST UITVOEREN?

Lekken in de gebouwschil zorgen ervoor dat er naast de gecontroleerde ventilatiedebieten bijkomende luchtstromen plaatsvinden. Deze luchtvolumes moeten telkens opnieuw geklimatiseerd (verwarmd of gekoeld) worden waarvoor energie nodig is. Een woning die beter scoort qua luchtdichtheid zal dus ook energiezuiniger zijn.

Het energiezuiniger zijn vertaalt zich logischerwijze ook in een lager E-peil. Standaard wordt in de epb software een zeer pessimistisch n50-waarde van 12 opgenomen voor de berekeningen. Dit betekent dat met alle ramen en deuren gesloten en met de openingen van het ventilatiesysteem afgedicht, het totaal luchtvolume van de woning 12 keer per uur (of dus 1 keer per 5 minuten) zou ververst worden langs allerlei spleten en kieren.

Een hedendaagse degelijk gebouwde woning heeft een aanzienlijk lager lekdebiet. Door het uitvoeren van een blowerdoortest kan er hier een getal op gekleefd worden dat mee mag opgenomen worden in de berekeningen.

 

WAT LEVERT EEN BLOWERDOORTEST OP?

Door het uitvoeren van een blowerdoortest kunnen luchtlekken gedetecteerd en gedicht worden. Dit heeft een onmiddellijke besparing op de energiefactuur tot gevolg waarvan u jaar na jaar de vruchten plukt.

Daarnaast mag de lagere gemeten n50 waarde opgenomen worden in de epb berekeningen. Ervaring toont aan dat een daling van het E-peil met 8 tot 12 punten geen uitzondering is voor een hedendaagse woning. Dit heeft belangrijke consequenties:

  • Heel vaak kunnen hierdoor boetes voor het overschrijden van het E-peil vermeden worden
  • Wanneer het E-peil laag genoeg is, komt uw bouwproject in aanmerking voor premies van de distributienetbeheerder (EANDIS / INFRAX)
  • Ook een korting op de onroerende voorheffing kan op die manier binnen handbereik komen

De beperkte kost van een blowerdoortest laat zich onmiddellijk terugverdienen wanneer hierdoor aanspraak kan gemaakt worden op premies en subsidies. De energiebesparing krijgt u hier nog bovenop.

Wanneer u eenzelfde daling van het E-peil zou willen bekomen door het toepassen van meer geavanceerde technieken (PV panelen, zonneboiler, warmtepomp, …) dan kost u dit meer dan het tienvoud.

Wenst u meer uitleg of een onmiddellijk een afspraak voor het uitvoeren van een blowerdoortest? Neem gerust contact op!