econad bvba - Meierij 51a - 9820 Merelbeke - tel: 0497 93 89 53 - info@econad.be

EnergiePrestatieCertificaat of EPC

 Energy efficiency

WAT IS HET ?

Een Energieprestatiecertificaat of EPC is een attest dat bij verkoop of verhuur steeds aanwezig moet zijn om de kandidaateigenaar of -huurder te informeren omtrent het energiegebruik van zijn toekomstige woning. Desgewenst kan hij zich hierdoor laten beïnvloeden van het maken van zijn keuze.

Voor woningen gelegen in Vlaanderen betekent dit dat sedert 2009 verkopers of verhuurders een energieprestatiecertificaat moeten kunnen voorleggen op het ogenblik dat het pand op de markt te koop of te huur wordt aangeboden. Wanneer men deze niet heeft, wordt een administratieve geldboete van maximaal € 5000,- geriskeerd.

Energiezuiniger woningen hebben een gunstiger EPC wat zich op termijn moet vertalen in een hogere marktwaarde bij verkoop of verhuur. 

De verwachting is dat energiezuinige woningen in de toekomst makkelijker verkocht of verhuurd worden. Dit betekent dus dat huizen met een goede energiekwaliteit meer waard zijn. Energiebesparing kan dus een middel zijn om de waarde van een woning te verhogen wat eigenaars ertoe moet aanzet om te investeren in energiebesparende ingrepen.

 

WELKE INFORMATIE BEVAT HET EPC ?

Het energieprestatiepeil van een woning wordt uitgedrukt in een kengetal dat het karakteristieke primaire energiegebruik per m² bewoonbaar vloeroppervlakte uitdrukt (in kW/m²). Omdat de energiescore het energieverbruik per vierkante meter weergeeft zijn woningen (groot en klein) goed met elkaar te vergelijken.

Voor de berekening hiervan wordt niet uitgegaan van beschikbare energiefacturen omdat deze niet altijd een correct beeld geven. De ene persoon stelt de verwarming immers al graag wat hoger in, een woning werd geruime tijd niet meer bewoond, enz.

Wat wél in rekening gebracht wordt zijn de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van de verliesoppervlakken (muur, dak, vloer, ramen & deuren) en de verschillende installaties voor verwarming, de productie van sanitair warm water en de eventueel aanwezig ventilatiesystemen.

Het spreekt voor zich dat een lage waarde duidt op een meer energiezuinig woning. Op het certificaat wordt dit als volgt weergegeven:

econad epc

 

Verder geeft de energiedeskundige op het EPC aan welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden om de woning energiezuiniger te maken. Hierbij valt te denken aan het isoleren van bepaalde schildelen of het plaatsen van een zuiniger verwarmingsinstallatie. 

 

WAT BIJ NIEUWBOUWWONINGEN DIE VERKOCHT OF VERHUURD WORDEN ?

Voor nieuwbouwwoningen dient ook een EPC opgemaakt te worden doch dit maakt deel uit van de epb-verslaggeving.

 

HOE LANG IS HET EPC GELDIG ?

Dit energieprestatiecertificaat of EPC heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Wordt de woning binnen de 10 jaar opnieuw op de markt aangeboden, dan is het opmaken van een nieuw certificaat niet nodig. Indien intussen echter energiebesparende investeringen doorgevoerd werden (u heeft bv zonnepanelen geplaatst), kan het alsnog interessant zijn om een nieuw EPC en gunstiger te laten opmaken.

 

EPC NODIG ?

econad zorgt voor een EPC op basis van correcte gegevens tegen een schappelijke prijs. Neem gerust contact op voor meer informatie.