econad bvba - Meierij 51a - 9820 Merelbeke - tel: 0497 93 89 53 - info@econad.be

Veiligheidscoördinatie

 

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoordinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

In de praktijk bestaat de taak van de veiligheidscoördinator uit 2 onderdelen: ontwerp en verwezenlijking.

De veiligheidscoördinatie-ontwerp vindt zoals de naam zelf al zegt plaats tijdens de ontwerpfase. Hierbij wordt het ontwerp afgetoetst op een aantal punten:

  • Brengt het ontwerp gevaarlijke fases met zich mee tijdens het bouwen zelf?
  • Zorgt het ontwerp voor gevaar bij het later onderhoud van het gebouw? Bv ramen op verdieping die niet kunnen geopend worden edm.
  • de veiligheidscoördinator laat in het bestek een aantal voorschriften opnemen teneinde veilig te kunnen werken. Na inschrijving controleert hij of de inschrijvingen voldoen aan hetgeen gevraagd werd en of de opgeven kostprijzen realistisch zijn.

Vergeet dus niet om de veiligheidscoördinator reeds aan te stellen bij het opmaken van het ontwerp van uw bouwproject!

De tweede fase is de meest gekende nl. de veiligheidscoördinatie verwezenlijking. Door regelmatige aanwezigheid op de werf kan de veiligheidscoördinator erop toezien dat de veiligheidsmaatregelen effectief worden toegepast op de bouwplaats. Hij coördineert de activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers met het oog op preventie van risico’s die voortvloeien uit verschillende gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats. Van elk werfbezoek wordt een verslag opgemaakt dat later aan het postinterventiedossier wordt toegevoegd.

Om de overdracht tussen VC-ontwerp en VC-verwezenlijking zo vlot mogelijk te laten verlopen, worden deze opdracht bij econad steeds uitgevoerd door dezelfde veiligheidscoördinator.

Na afloop van de werken wordt een postinterventiedossier of PID opgemaakt waarin alle informatie omtrent gebruikte materialen en technieken opgenomen wordt samen met zaken die relevant zijn voor latere onderhoudswerken of aanpassingen aan het gebouw. Dit is een zeer belangrijk document dat bij verkoop van panden waaraan vergunningsplichtige werken uitgevoerd werden sedert mei 2001 steeds moet voorgelegd worden. Zoniet kan de notaris de akte niet verlijden.

Wenst u een pand te verkopen waaraan werken uitgevoerd werden met een vergunningsdatum van na mei 2001 en waarvan u niet beschikt over een PID, dan kan econad dit voor u opmaken. Neem hiertoe gerust contact op.