econad bvba - Meierij 51a - 9820 Merelbeke - tel: 0497 93 89 53 - info@econad.be

Diensten

Bij econad kan u terecht voor een volledige dienstverlening tijdens uw bouwproject.

epb verslaggeving

epb verslaggeving

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. De regelgeving hieromtrent werd van kracht voor vergunningen aangevraagd sedert 2006. De reden waarom de EPB regelgeving ontstaan is, is het feit dat gebouwen verschillende generaties meegaan. Keuzes die een impact hebben op het energieverbruik en woonkwaliteit, hebben een impact die zich dus gedurende een paar decennia laat voelen.  Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar. Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing.

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN).

Ventilatie verslaggeving

Ventilatie verslaggeving

Voor bouwvergunningsaanvragen vanaf 2016 die betrekking hebben op nieuwbouwprojecten of energetisch ingrijpende renovaties, dient er verplicht een ventilatieverslaggever aangesteld te worden.

 

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoordinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

 

 

Blowerdoortests

Blowerdoortests

Een zo luchtdicht mogelijke woning heeft niets dan voordelen: een hoger wooncomfort en bovenal een lagere energiefactuur. Uiteraard hangt luchtheid bouwen samen met correct ventileren.

Voor bouwprojecten waar E-peil eisen gelden, is de impact van een goede luchtdichtheid op het E-peil zeer groot. Zo kan bij een degelijk gebouwde woning dit een verschil uitmaken van 10 E-peil punten. Geen enkele techniek levert dergelijk voordeel op voor dezelfde beperkte kostprijs! 

 

 

 

 

EnergiePrestatieCertificaat of EPC

EnergiePrestatieCertificaat of EPC

Verkoopt of verhuurt u een woning? Dan moet u reeds op het ogenblik dat het pand op de woningmarkt wordt aangeboden een energieprestatiecertificaat of EPC kunnen voorleggen.

Hoe energiezuiniger de woning, hoe beter de waarde van het EPC en hoe hoger de marktwaarde van de woning.